Gruzja

19.02.2013

Zadłużenie Gruzji osiągnęło poziom 4,4 miliarda dolarów

Tomasz Kawka

Wielkość długu i zaciągniętych pod gwarancje państwowe kredytów według stanu na 31 stycznia 2013 roku wyniosła 4,386 miliarda dolarów – poinformowało gruzińskie ministerstwo finansów.

GruzjaDług samego rządu wynosi 4,027 miliarda dolarów.

Wśród wierzycieli Gruzji znajduje się siedemnaście państw, z których największe należności posiadają Niemcy (341 milionów dolarów), Rosja (106 milionów dolarów) i Japonia (80 milionów dolarów).

Zobowiązania z tytułu emisji państwowych papierów wartościowych – euroobligacji – wynoszą 564,75 miliona dolarów.

Oprócz państw kredytów udzieliło Gruzji także szereg organizacji międzynarodowych. Łączne zadłużenie wobec nich osiągnęło poziom 2,714 miliarda dolarów. Do najważniejszych spośród nich należą: Bank Światowy (1,302 miliarda dolarów), Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (354,5 miliona dolarów) oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy (385,316 miliona dolarów).

Powyższe kwoty nie uwzględniają środków przeznaczonych na obsługę długu.

Na podstawie newsgeorgia.ru


Zobacz także:

Tagi:

Aktualna ocena artykułu: 5

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

Truncated incorrect DOUBLE value: '827/'