Kirgistan

03.11.2019

Władze Kirgistanu zakazały wydobycia uranu na terytorium własnego państwa

Krystian Pachucki-Włosek

Parlament kirgiski, Żogorku Kenesz przyjął prawo zakazujące wydobycia uranu. Projekt został przyjęty prawie jednogłośnie. Tylko jeden deputat Azamat Arapbajew zagłosował przeciwko, 8 wstrzymało się od głosu.

Projekt został zgłoszony do kirgiskiego parlamentu już 7 czerwca. Projekt został złożony po plotkach jakoby w miejscu wydobycia Tasz-Bulak rozpoczęto wydobycie uranu, przy okazji wydobycia złota. Podejrzenia doprowadziły do wielu manifestacji i petycji mieszkańców kraju.

W związku z masowością protestów władze w Biszkeku wstrzymały wydobycie na złożu Tasz- Bulake, następnie Kenesz przyjął ustawę o całkowitym zakazie wydobycia uranu. Premier Kirgistanu złożył poprawkę do projektu dotyczącą wyłączenia z zakazu Karabałtyńskiego Kombinatu specjalizującego się w obróbce run uranu, w celu zachowania miejsc pracy. Pomimo tego, że przerabiana tam ruda pochodziła z Kazachstanu, parlament kirgiski nie uwzględnił prośby premiera w projekcie ustawy.

Nie wiadoma jest liczba osób, które w wyniku ustawy stracą pracę. Szacuję się, że jest ich przynajmniej 250 osób.

Na podst. vb.kg


Zobacz także:

Tagi:

Artykuł nie został jeszcze oceniony.

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

Truncated incorrect DOUBLE value: '2127/'