Ukraina

09.04.2018

Ukraina otrzyma mniej pieniędzy z MFW

Tomasz Kawka

Ministerstwo rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy zmniejszyło przewidywaną kwotę kredytów z MFW w 2018 roku z 3,5 do 1,5 miliarda dolarów.

DolarMinisterstwo poinformowało, że istnieje duże ryzyko nieotrzymania zaplanowanych na 2018 rok środków finansowych z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (ocena 9 z możliwych 12). Większym niebezpieczeństwem jest deficyt zewnętrznych źródeł finansowania, zmniejszenie dostępności międzynarodowych rynków kapitałowych oraz trwający konflikt wojskowy na wschodzie kraju (ocena 11 na 12). Czynnikiem ryzyka wymienionym w prognozie jest także anulowanie przez przedsiębiorstwa zagraniczne planów inwestycyjnych lub ich przenoszenie na następne okresy ze względu na niepewność makroekonomiczną.

Ministerstwo rozwoju gospodarczego szacuje, że w 2019 roku Ukraina otrzyma z MFW 2 miliardy dolarów (pierwotnie prognozowano 3,4 miliarda), w 2020 roku 1,5 miliarda (pierwotnie 3,3 miliarda), zaś w 2021 roku milliard.

Na podstawie 24tv.ua


Zobacz także:

Tagi:

Artykuł nie został jeszcze oceniony.

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

Truncated incorrect DOUBLE value: '1906/'