Ukraina

10.07.2013

Rynek produktów rolnych rośnie

Tomasz Kawka

Mimo obserwowanego w kraju spowolnienia gospodarczego ukraińskie rolnictwo notuje pozytywne rezultaty.

RolnictwoMinisterstwo gospodarki Ukrainy stwierdziło pięcioprocentowy wzrost produkcji rolnej, stabilność cen produktów rolnych oraz oczekuje wysokich zbiorów.

Ekonomiści nie podzielają natomiast optymizmu urzędników. Ich zdaniem nie można mówić o pozytywnych zmianach, jeśli w kraju środki finansowe są na wyczerpaniu. Świadczą o tym zamiary rządu dotyczące rozliczania się z przedsiębiorcami za pomocą papierów dłużnych – weksli.

Na podstawie telekanal24.ua


Zobacz także:

Tagi:

Artykuł nie został jeszcze oceniony.

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

Truncated incorrect DOUBLE value: '993/'