Uzbekistan

07.07.2019

Rozpoczął się trzeci etap prywatyzacji ziemi

Krystian Pachucki-Włosek

Z dniem 1 lipca 2019 roku zaczęła obowiązywać ustawa podpisana przez prezydenta Szawkata Mirzijojewa ,,W sprawie środków mających na celu fundamentalną poprawkę procesów urbanizacji:. Głównym punkt porusza problem prywatyzacji ziemi.

Uzbekistan pod rządzami Karimowa nie zdecydował się na powszechną prywatyzację, ze względu na zagrożenie wykupu ziemi przez obcokrajowców. Obywateli Uzbekistanu nawet po udzieleniu wysokich bonifikat pieniężnych nie było stać na zakup obrabianego pola czy ziemi na której zbudowali dom. Dlatego przez lata obowiązywała ustawa o tak zwanym długoletnim użytkowaniu. Do początku lipca sytuacja własnościowa w Uzbekistanie miała się fatalnie. Brak aktów własności powodował niejednokrotnie odbieranie ziemi pod budowę ekskluzywnych domów czy hoteli, oraz burzenie domu w ciągu 48 godzin. Państwo miało prawo zabrać jednym ziemie, aby potem sprzedać następnym o bardziej zasobnych kieszeniach.

Podobnie jak w przypadku poprzednich reform udział w nich mogą wziąć tylko obywatele Republiki Uzbekistanu. Obywatele mają prawo do prywatyzacji działek przydzielonych im do indywidualnego budownictwa mieszkaniowego i utrzymania domu mieszkalnego (tak zwanego działki przyzagrodowe).

Występuję duże zainteresowanie procesem prywatyzacji, ponieważ pierwszy raz w historii pojawiły się dokumenty regulujące przypadki w których państwo może przejąć działki. Zgodnie z ustawą, która wejdzie w życie 1 sierpnia 2018 roku wywłaszczenie może nastąpić tylko w trzech przypadkach:

1)      dostarczanie gruntów na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, chronionych obszarów naturalnych, tworzenie i funkcjonowanie wolnych stref ekonomicznych.

2)      wypełnianie zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych.

3)      odkrycie i rozwój złóż kopalin.


Zobacz także:

Tagi:

Artykuł nie został jeszcze oceniony.

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

Truncated incorrect DOUBLE value: '1995/'