Ukraina

01.11.2013

Raport: 10 największych ukraińskich przedsiębiorstw

Tomasz Kawka

Bank Światowy opublikował raport na temat przedsiębiorczości, z którego wynika, że ze 189 badanych państw świata to Ukraina w ciągu roku najbardziej poprawiła warunki do prowadzenia biznesu. Zainspirowani tą informacją postanowiliśmy przygotować własny raport przedstawiający największe przedsiębiorstwa naszego wschodniego sąsiada. W raporcie znalazły się te przedsiębiorstwa, które naszym zdaniem są najbardziej znane w Polsce. Zapraszamy do lektury pierwszego raportu portalu rynekwschodni.pl.


1. Naftohaz Ukrainy

Rok założenia: 1991

Siedziba: Kijów

Branża: energetyczna

Właściciel: przedsiębiorstwo państwowe

„Naftohaz Ukrainy” jest państwową spółką akcyjną, jednym z czołowych przedsiębiorstw ukraińskiego kompleksu paliwowo-energetycznego i jednocześnie największym przedsiębiorstwem Ukrainy. Naftohaz wypracowuje 13,8 proc. ukraińskiego PKB oraz zapewnia 10 proc. wpływów do budżetu państwa. Przedsiębiorstwo zatrudnia 172 tysiące osób, czyli blisko 1 proc. zdolnej do pracy ludności kraju.

Naftohaz zajmuje się poszukiwaniem i eksploatacją złóż, transportem i magazynowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz dostarczaniem tych paliw do konsumentów. Firma wydobywa ok. 90 proc. krajowej ropy i gazu. Oprócz tego przetwarza ona ropę, gaz i kondensat gazowy, co odbywa się w pięciu zakładach przetwórczych. Naftohaz posiada także własną sieć stacji paliwowych. Spółka-córka Naftohazu, Ukrtranshaz, zarządza trzynastoma podziemnymi zbiornikami gazu o pojemności 32 miliardów metrów sześciennych., zaś Ukrnafta jest największym ukraińskim przedsiębiorstwem wydobywającym ropę naftową oraz największym na Ukrainie producentem sprężonego gazu.

Zysk osiągnięty przez Naftohaz wyniósł w 2011 roku 10,535 miliarda hrywien, podczas gdy rok wcześniej zanotował on stratę w wysokości 12,155 miliarda hrywien. Jego aktywa były wówczas warte 215,48 miliarda hrywien, co w porównaniu z poprzedzającym rokiem oznaczało wzrost o 11,3 proc. Kapitał własny Naftohazu wynosił w 2011 roku 107,627 miliarda hrywien.

Strategicznym celem przedsiębiorstwa jest zwiększenie stopnia integracji pionowej połączone z opanowaniem detalicznego rynku produktów naftowych, jak również umocnienie się na pozycji głównego podmiotu przesyłającego rosyjski gaz do Europy oraz stworzenie zróżnicowanej bazy surowcowej poza granicami Ukrainy.


2. Roshen

Rok założenia: 1996

Siedziba: Kijów

Branża: spożywcza

Właściciel: Petro Poroszenko

Roshen jest jednym z największych światowych producentów wyrobów cukierniczych – zajmuje 18. miejsce w rankingu Candy Industry Top 100. Pod własną marką Roshen produkuje blisko 200 rodzajów słodyczy (m. in. cukierki czekoladowe i galaretkowe, karmel, czekoladę, wafle, herbatniki oraz torty). Roczna produkcja przedsiębiorstwa sięga 450 tysięcy ton. Przychód Roshen wyniósł w 2010 roku ok. 1 miliarda dolarów, zaś jego zysk operacyjny 620 milionów hrywien. Zatrudnia on 9 tysięcy osób.

W skład koncernu wchodzą cztery fabryki na Ukrainie (w Kijowie, Winnicy, Mariupolu i Kremieńczuku), jedna w rosyjskim Lipiecku, jedna w Kłajpedzie na Litwie oraz zakład Bonbonetti Choco Kft w Budapeszcie. Zakład Berszadmołoko zaopatruje całe przedsiębiorstwo w surowiec mleczny.

Towary Roshen są obecne przede wszystkim na rynku ukraińskim, rosyjskim, kazachskim, białoruskim, mołdawskim oraz na rynkach krajów Azji Środkowej i Kaukazu. Do tymczasowego spadku obrotów na Ukrainie doprowadziło ujawnienie w listopadzie 2012 roku faktu zmiany części etykiet produktów z ukraińskich na rosyjskie (po bojkocie towarów Roshen na niektórych zostały przywrócone ukraińskie napisy), jednak znacznie bardziej dotkliwe było wprowadzenie 29 lipca 2013 roku przez rosyjską służbę ochrony konsumenta zakazu wwozu produkcji Roshen do Rosji. Oficjalnym powodem embarga była zła jakość towarów. Towarzyszyły temu wzmożone kontrole przeprowadzone w wielu krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, m. in. w Mołdawii i Kazachstanie. 23 sierpnia 2013 roku ministerstwo ochrony zdrowia Kazachstanu wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że produkcja Roshen nie narusza żadnych norm.


3. PrivatBank

Rok założenia: 1992

Siedziba: Dniepropietrowsk

Właściciel: inwestorzy prywatni

PrivatBank jest liderem ukraińskiego rynku bankowego – w trzecim kwartale 2012 roku był on głównym bankiem dla 35 proc. osób fizycznych i 38 proc. przedsiębiorstw. Świadczy on wszelkie rodzaje usług bankowych.  W banku zostało ulokowane 23,2 proc. całkowitej wartości wkładów obywateli Ukrainy, PrivatBank wydał także 51 proc. kart płatniczych będących w obrocie na Ukrainie. Marka PrivatBank obejmuje PrivatBank Ukraina, PrivatBank Rosja, TaoPrivatBank (Gruzja) i AS PrivatBank (Łotwa). Bank posiada 3390 filii na terytorium Ukrainy oraz 8 tysięcy bankomatów, zatrudnia ok. 35 tysięcy osób.

Dyrektorem banku jest Ołeksandr W. Dubilet. Po 34 proc. akcji banku posiadają Giennadij Bogolubow i Igor Kołomojski, 25 proc. akcji należy do przedsiębiorstwa Triantal Investments Ltd. Pozostałe akcje należą do 39 mniejszych inwestorów.

Kapitał zakładowy PrivatBanku wynosił według stanu na dzień 29 grudnia 2012 roku 14,898 miliarda hrywien, zaś jego aktywa 148, 1 miliarda hrywien. W 2012 roku bank wypracował zysk w wysokości 1,533 miliarda hrywien.

PrivatBank jest uważany za najbardziej innowacyjny ukraiński bank – jako pierwszy zaproponował bowiem swoim klientom usługi internet-bankingu. Oprócz tego jako jeden z pierwszych na świecie banków zaczął wykorzystywać jednorazowe kody SMS służące do autoryzacji operacji bankowych.

 

4. ArcelorMittal Krivoy Rog

Rok założenia: 2007

Siedziba: Krzywy Róg

Branża: metalurgiczna

Właściciel: Lakshmi Mittal

Zakłady metalurgiczne w Krzywym Rogu są największym na Ukrainie jednostkowym producentem stali, surówki, walcówki i innych wyrobów stalowych, posiadającym 20 proc. udziału w rynku wewnętrznym. Należą one do największego producenta stali na świecie – koncernu ArcelorMittal. Przedsiębiorstwo posiada pełen cykl produkcyjny – od wydobycia rudy żelaza do wytopu stali i surówki. W 2012 roku krzyworoski zakład wyprodukował 4,9 miliona ton surówki, 5,7 miliona ton stali oraz 4,9 miliona ton walcówki. Zatrudnia on ok. 50 tysięcy pracowników. Głównymi rynkami zbytu przedsiębiorstwa są Rosja, państwa Zatoki Perskiej, Afryki, Azji Centralnej i Bałkanów. Ogółem Arcelor Mittal eksportował swoje wyroby do 51 krajów świata.

Dyrektorem zakładu jest Artiom Poliakow. W 2012 roku Arcelor Mittal Ukraina osiągnął przychody w kwocie 28,9 miliarda hrywien, zaś jego straty wyniosły 2,9 miliarda hrywien. Wzrost produkcji o 14 proc. zdołał skompensować 15 proc. spadek cen walcówki, tak że przychody przedsiębiorstwa utrzymały się na poziomie zanotowanych w 2011 roku, podczas gdy u pozostałych ukraińskich producentów spadły one przeciętnie o 10 proc..

Budowa zakładów metalurgicznych w Krzywym Rogu rozpoczęła się w 1931 roku. W 2004 roku podjęto pierwszą próbę prywatyzacji zakładu (wówczas pod nazwą Kryworiżstal), przy której doszło do największego skandalu finansowego od odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Warunki przetargu zostały bowiem określone tak, aby jego zwycięzcą okazało się konsorcjum zawiązane przez Rinata Achmetowa i Wiktora Pinczuka. Ostatecznie zapłaciło ono za 93,02 proc. akcji firmy 4,26 miliarda hrywien (ok. 800 milionów dolarów), mimo że inni uczestnicy przetargu oferowali znacznie wyższe ceny (przykładowo, US Steel proponował 1,6 miliarda dolarów za sam zakład i 1,2 miliarda dolarów na modernizację linii technologicznych). W 2005 roku dokonano reprywatyzacji Kryworiżstali i w tym samym roku sprzedano ją przedsiębiorstwu Mittal Steel Germany GmbH za 4,8 miliardy dolarów, co przewyższało 2,4-krotnie cenę wywoławczą i 5,7-krotnie kwotę otrzymaną za sprzedaż w 2004 roku. W 2007 roku przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na ArcelorMittal Krivoy Rog.

 

5. DTEK

Rok założenia: 2002

Siedziba: Kijów

Branża: energetyczna

Właściciel: Rinat Achmetow

DTEK jest największym w kraju prywatnym przedsiębiorstwem zajmującym się wydobyciem i wzbogacaniem węgla, a także produkcją i dostarczaniem energii elektrycznej. Należy do konsorcjum System Capital Management, której jedynym właścicielem jest Rinat Achmetow, najbogatszy ukraiński przedsiębiorca. W skład przedsiębiorstwa wchodzi 28 kopalni węgla i 12 zakładów wzbogacających. Produkcja energii odbywa się w czterech przedsiębiorstwach: SchidEnergo, DniproEnergo, KyivEnergo i ZahidEnergo, które grupują łącznie dziewięć elektrowni cieplnych. Co roku kopalnie DTEK wydobywają 39,7 miliona ton węgla, zaś jego rezerwy wynoszą ok. 1,7 miliarda ton surowca. Moc elektrowni należących do przedsiębiorstwa sięga 18,2 gigawata, a rocznie produkują one 51,4 miliarda kWh. Długość sieci przesyłowych DTEK wynosi 159 tysięcy kilometrów. Firma zatrudnia 140 tysięcy osób.

Dyrektorem DTEK jest Maksym W. Timczenko. W 2012 roku DTEK osiągnął przychody w kwocie 10,3 miliarda dolarów, zaś jego zysk netto wyniósł 740 milionów dolarów. DTEK dąży do stworzenia przedsiębiorstwa w branży energetycznej, które połączy Ukrainę, Rosję i Unię Europejską w jeden łańcuch produkcji i sprzedaży energii elektrycznej.


6. ZAZ (Zaporoskie Zakłady Samochodowe)

Rok założenia: 2002

Siedziba: Zaporoże

Branża: samochodowa

ZAZ należą do koncernu UkrAvto, najważniejszego na Ukrainie producenta samochodów osobowych. Jako jedyna firma w branży posiada pełny cykl produkcyjny samochodów. Oprócz produkcji własnych modeli samochodów (np. Tavria) w zaporoskich zakładach montuje się samochody zachodnich marek, jak np. Mercedes-Benz, Chevrolet, Opel i Chrysler. Moce produkcyjne ZAZ sięgają 150 tysięcy sztuk samochodów rocznie.

ZAZ posiada ok. 10 proc. udziału w ukraińskim rynku samochodów osobowych, poza tym w 2011 roku wykazał on największą na Ukrainie dynamikę sprzedaży najpopularniejszej klasy S – aż 62 proc..

Dyrektorem ZAZ jest Serhij W. Filipenko. W 2011 roku przedsiębiorstwo osiągnęło zysk netto w wysokości 107 660 000 hrywien. Rok później doszło jednak do gwałtownego załamania się produkcji, które pogłębiło się z powodu wprowadzenia przez Rosję specjalnej opłaty utylizacyjnej, co uderzyło przede wszystkim w zakład.

 

7. UZ (Koleje Ukraińskie)

Rok założenia: 1991

Siedziba: Kijów

Branża: transportowa

Właściciel: przedsiębiorstwo państwowe

UZ są przedsiębiorstwem utworzonym przez rząd Ukrainy w celu organizacji kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych i są one faktycznym monopolistą w tej dziedzinie – odpowiadają one za 82 proc. przewozów towarowych i prawie 50 proc. pasażerskich w kraju . Firma posiada znaczący udział w tworzeniu ukraińskiego PKB – w 2012 roku stanowił on 3,7 proc. UZ są podzielone na sześć dyrekcji kolejowych: Lwowską, Południowo-Zachodnią, Południową, Odeską, Naddnieprzańską i Doniecką. Oprócz tego w skład Kolei Ukraińskich wchodzi trzynaście przedsiębiorstw państwowych wspomagających ich działalność.

Mimo dogodnych warunków geograficznych oraz faktu, że kolej pozostaje na Ukrainie podstawowym środkiem transportu, UZ nie są dochodowe. Przychody przedsiębiorstwa osiągnęły w 2012 roku poziom 6,6 miliarda dolarów, zysk z działalności operacyjnej wyniósł wówczas 700 milionów dolarów, zaś zysk netto 100 milionów dolarów. Działalność kolei musi być w znaczącym stopniu dotowana z budżetu państwa – dotyczy to przede wszystkim rekompensat za ulgi udzielone studentom oraz dzieciom do lat 14. Szacuje się, że wielkość ulg udzielonych wszystkim uprawnionym kategoriom obywateli czterokrotnie przewyższa kwotę dotacji, zaś od 2008 roku dzieci podróżują koleją faktycznie na koszt UZ. W ukraińską kolej uderzył też wzrost cen na paliwo. UZ posiada majątek o wartości 4,4 miliarda dolarów.

Dyrektorem UZ jest od stycznia 2013 roku Serhij P. Bołobolin.

 

8. KyivStar

Rok założenia: 1994

Siedziba: Kijów

Branża: telekomunikacyjna

Właściciel: Ihor W. Litowczenko

KyivStar jest największym ukraińskim operatorem telefonii komórkowej, działającym na rynku od 1997 roku. Obecnie ma on ok. 27 milionów klientów korzystających z telefonów komórkowej i 613 tysięcy użytkowników szerokopasmowego Internetu – udział KyivStar w rynku wynosił w 2012 roku 45,2 proc. Przedsiębiorstwo jako pierwsze na rynku zaproponowało w 2002 roku specjalne plany taryfowe dla klientów biznesowych, polegające na zmniejszaniu się kosztu połączenia wraz z upływem czasu. Zdaniem ekspertów firmy Ericsson sieć KyivStar jest jedną z najlepszych w Europie i pokrywa właściwie całe terytorium kraju.

W 2012 roku przychody przedsiębiorstwa wzrosły o 2 proc. i osiągnęły poziom 13,392 miliarda hrywien. Przeważającą część przychodów stanowiły te uzyskane z usług telefonii komórkowej – 12,326 miliarda hrywien. Znacząco wzrosły przychody z usługi „Domowy Internet” – aż o 77 proc. Zysk operacyjny KyivStar wyniósł wówczas 6,867 miliarda hrywien przy marży na poziomie 51,3 proc., czyli o 2 pkt proc. niższej niż w 2011 roku. Spadek marży był związany przede wszystkim ze zwiększeniem kosztów działalności o 7 proc., które z kolei wynikało ze wzrostu opłat za dostęp do częstotliwości o 9 proc. i wzrostu cen energii elektrycznej. KyivStar pozostaje jednym z największych płatników podatków na Ukrainie – w 2012 roku odprowadził on do budżetu państwa 3,4 miliarda hrywien.

 

9. Bogdan

Rok założenia: 2005

Siedziba: Kijów

Branża: samochodowa

Właściciel: Oleg W. Swynarczuk

Przedsiębiorstwo Bogdan jest najważniejszym ukraińskim producentem autobusów. Posiada ono również drugie miejsce wśród producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Moce produkcyjne zakładów zlokalizowanych w Czerkasach, Łucku i na Krymie wynoszą 120-150 tysięcy samochodów osobowych, 9 tysięcy autobusów i trolejbusów oraz 15 tysięcy ciężarówek i pojazdów specjalnych.  Bogdan posiada własną sieć dystrybucji samochodów – Bogdan AvtoHolding. Firma ma licencję na produkcję Łady, Hyundaia oraz ciężarówek ISUZU.

Do 2009 roku Bogdan należał do ukraińskiego biznesmena Petra Poroszenki, który następnie potajemnie sprzedał swoje udziały partnerowi w interesach Olegowi Swynarczukowi w zamian za dług w wysokości 100 milionów dolarów oraz mniejszościowy pakiet w Roshenie. Swynarczuk kontroluje obecnie 100 proc. akcji Bogdana.

Kryzys gospodarczy lat 2008-2009 negatywnie wpłynął na wielkość produkcji przedsiębiorstwa. W 2012 roku produkcja samochodów w czerkaskich zakładach spadła o 41 proc. w porównaniu z poprzedzającym rokiem i wyniosła zaledwie 12 tysięcy sztuk.

Bogdan planuje rozszerzyć działalność na zagranicznych rynkach i m. in. otworzyć zakład produkcyjny w Rosji, do której eksportuje znaczną część swojej produkcji.  Już teraz trolejbusy przedsiębiorstwa są montowane w rosyjskiej Ufie.

 

10. MetInvest

Rok założenia: 2006

Siedziba: Donieck

Branża: górnicza, metalurgiczna

Właściciel: Rinat Achmetow

MetInvestHolding jest międzynarodową korporacją zarządzającą przedsiębiorstwami z branży metalurgicznej i górniczej w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. 71,25 proc. jej udziałów posiada System Capital Management Rinata Achmetowa, a Grupa Smart-Holding 23,75 proc. Zdaniem gazety Forbes MetInvest jest największym przedsiębiorstwem Ukrainy; zajął on także czwarte miejsce w zestawieniu największych firm Europy Środkowej i Wschodniej przygotowanym przez Deloitte.

Większość mocy produkcyjnych holdingu jest zlokalizowana na Ukrainie, a jej najważniejszymi częściami składowymi są kombinaty metalurgiczne Azowstal i Zakład Metalurgiczny im . Iljicza w Mariupolu oraz Zaporiżstal w Zaporożu. MetInvest posiada też sieć własnych kopalni węgla i rud żelaza oraz zakładów koksochemicznych.

W 2012 roku zakłady należące do MetInvestu wyprodukowały 12 459 tysięcy ton stali (spadek o 13 proc.), 11 623 tysięcy ton węgla koksującego (wzrost o 3 proc.) oraz 36 224 ton koncentratu rudy żelaza (wzrost o 1 proc.).

Przychód MetInvestu sięgnął w 2012 roku 12,565 miliarda dolarów (spadek o 11 proc.). Zysk operacyjny holdingu wyniósł wtedy 979 milionów dolarów (spadek o 65 proc.), a zysk netto – 435 milionów dolarów (spadek o 77 proc.).

 


Zobacz także:

Tagi:

Aktualna ocena artykułu: 5

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

 

Reklama

Zareklamuj się u nas: reklama(at)rynekwschodni.pl

Kursy Walut

Kursy średnie (aktualizowane raz dziennie)
(2017-12-15)
UAHhrywna (Ukraina)0,1305
Wzrost0.15%
RUBrubel rosyjski0,0608
Spadek-0.16%
Kursy średnie (aktualizowane raz w tygodniu)
(2017-12-13)
AMD (100)dram (Armenia)0,7426
Wzrost0.98%
GELlari (Gruzja)1,4049
Wzrost6.21%
MDLlej Mołdawii0,2082
Wzrost0.48%
AZNmanat azerbejdżański2,1082
Wzrost0.51%
KGSsom (Kirgistan)0,0515
Wzrost0.78%
TJSsomoni (Tadżykistan)0,4073
Wzrost0.69%
UZS (100)sum (Uzbekistan)0,0444
Wzrost0.91%
KZT (100)tenge (Kazachstan)1,0702
Wzrost0.2%

Biznes na Wschodzie

 

04.12.2017

 

Podatki na Ukrainie

Na początku należy nadmienić, że pomiędzy Polską a Ukrainą istnieje umowa o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Dlatego, przy należytym prowadzeniu dokumentacji, podatki płacone od dochodów osób fizycznych – rezydentów Polski na terytorium Ukrainy, są wolne od opodatkowania w Polsce.

 
 

 

21.11.2017

 

Zmiany e-podpisu umożliwią firmom startowanie w przetargach publicznych na Ukrainie

W dniu 06.11.2017 r. Prezydent Ukrainy ostatecznie podpisał ustawę „O elektronicznych usługach powierniczych", która ma na celu zreformowanie ram prawnych w sferze podpisu elektronicznego poprzez wdrożenie ustawodawstwa Unii Europejskiej. Uchwalenie tej ustawy znacznie uprości dostęp do uczestnictwa w ukraińskich przetargach dla firm nierezydentów.

 
 
 
 
 
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
 

Opinie

Białoruś

18.03.2017

 

Białoruś znowu lawiruje

Eksperci ostrzegają. Kondycja białoruskiej gospodarki jest w fatalnym stanie. Podstawowe wskaźniki białoruskiej gospodarki w 2016 roku pokazały wyraźnie, że władzom Białorusi nie udało się odwrócić negatywnych tendencji zapoczątkowanych w 2015 roku. Co więcej, eskalacja napięcia na linii Mińsk-Moskwa, jesienią ubiegłego roku, każe przypuszczać, że kryzys gospodarczy będzie trwał i w tym roku. 

 
 

Rosja

16.03.2017

 

Wpływ rosyjskich sankcji na polski sektor rolno-spożywczy

Wprowadzone przez Rosję w 2014 r. ograniczenia na wwóz produktów rolniczych i żywności z UE w założeniu były nie tylko rewanżem za europejskie sankcje, ale również próbą podniesienia politycznych kosztów ich nałożenia poprzez uderzenie we wpływową grupę interesu. Polska miała być jedną z głównych ofiar kontr-sankcji. Utrata ważnego rynku zbytu miała wywołać na tyle poważne straty, aby skłonić polskich, rolników, sadowników i hodowców do nacisku na elity polityczne stojące w obliczu wyborów samorządowych (listopad 2014) prezydenckich (maj 2015) i parlamentarnych (październik 2015). 

 
 
 
 
 
 

Wiedza

Ukraina

26.05.2014

 

Raport: Ukraińscy oligarchowie

Mimo, że robią wielkie interesy zajmują się również polityką. Tworzą partie, kreują rządy, obejmują urząd prezydenta. Świat ukraińskiej polityki liczy się z ich decyzjami. Są przykładem tego, że na Ukrainie wielki biznes jest związany z wielką polityką. Zapraszamy do lektury kolejnego (drugiego) już raportu portalu rynekwschodni.pl poświęconego tym razem ukraińskim oligarchom.

 

 
 

Ukraina

04.05.2014

 

System podatkowy Ukrainy cz.2

 

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy jest ogólnopaństwowym podatkiem pośrednim, pobieranym z tytułu wytworzenia lub importu pewnych rodzajów towarów konsumpcyjnych. Zgodnie z kryterium podmiotowym płatników tego podatku można najogólniej podzielić na trzy grupy: osoby prawne (rezydenci i nierezydenci), podmioty gospodarcze, które nie mają statusu osoby prawnej oraz osoby fizyczne (prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej). 

 
 
 
 
 
 

Wideo

 

Zaproszenia

 

22.11.2017

 

Seminarium: Zamówienia publiczne na Ukrainie w zasięgu polskich firm

Ze względu na zwiększające się zainteresowanie polskich firm ukraińskimi przetargami publicznymi kancelaria prawna PLP Law Group wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie (WPHI) oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG).

 
 

 

13.11.2017

 
Bolshoi Ballet Live Sezon 2017–18

Bolshoi Ballet Live Sezon 2017–18

Przez ponad dwa wieki istnienia zespół baletowy moskiewskiego Teatru Bolszoj (Państwowego Akademickiego Wielkiego Teatru Rosji) wyrobił sobie markę nie tylko wśród wielbicieli sztuki tańca. Widzowie na całym świecie wiedzą, że Bolszoj oznacza najwyższą jakość, mistrzostwo techniczne i niespotykane piękno baletu i opery. 

 
 

 

05.04.2017

 

Dołącz do nas. Zostań redaktorem rynekwschodni.pl

Redakcja specjalistycznych oraz wchodzących na rynek mediów portali: "rynekwschodni.pl" oraz "wrosji.pl" dotyczących szeroko rozumianej tematyki wschodniej ogłasza nabór na różne interesujące stanowiska.
 
 
 

Subskrypcja

Kanał Atom

Subskrybuj nasz kanał

Aby być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał Atom.

 

© Copyright by rynekwschodni.pl 2011-2017

Zaloguj