Tadżykistan

22.10.2019

Prezydent Tadżykistanu chce poprawy kondycji gospodarczej kraju

Krystian Pachucki-Włosek

Prezydent Tadżykistanu, Emomali Rahmon otwarcie skrytykował zbyt powolne tempo rozwoju przemysłu w kraju. Według prezydenta średnie tempo rozwoju przemysłu za ostatnie siedem lat wyniosło 12 proc.. Przywódca skrytykował niski udziału przemysłu w kreowaniu PKB kraju - w 2018 udział przemysłu wyniósł 17,3 proc.. Prezydent chce, aby do 2025 roku udział ten wynosił 25 proc..

Głowa państwa podkreśliła, że w 1991 roku w przemyśle pracowało 215 tysięcy obywateli Tadżyckiej SRR i aż 13 proc. obywateli było zatrudnionych w sektorze przemysłowym. Dodatkowo udział przemysłu w kreowaniu PKB wynosił 25,4 proc...

Obecna sytuacja jest daleka od osiągnięć z okresu radzieckiego. W 2018 roku w przemyśle pracowało 85,6 tysiąca obywateli, co stanowi 3,5 proc. pracujących, udział przemysłu w wytwarzaniu PKB wyniósł 17,3 proc..

Prezydent podkreślił, że przyczyną upadku przemysłu była wojna domowa w latach 1992-1997, kiedy zniszczono większość zakładów produkcyjnych. Jako drugi problem wskazał przestarzałą technologię i wysokie zużycie posiadanego parku maszynowego- większość funkcjonujących zakładów w Tadżykistanie wzniesiono w latach 1964-1985.

Na podst. asiaplustj.info


Zobacz także:

Tagi:

Artykuł nie został jeszcze oceniony.

Oceń artykuł:

Komentarze:

Dodaj Komentarz:

Truncated incorrect DOUBLE value: '2120/'